Skladgradnja je bila jedan od mnogih podizvođača radova na izgradnji čvora Vučevica

Slaven Žužul

Na pažnju: Glavni urednik gdin. Krunoslav Kljaković, Slobodna Dalmacija, Hrvatske mornarice 4, 21000 Split

Poštovani,

obraćam Vam se kao punomoćnik mojih stranaka gospodina Slavena Žužula i gospodina Joze Žužula iz Splita glede članka objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji od 09. studenog 2010. godine pod naslovom „Žužulima čvor Vučevica, a nisu imali ni radnike” na str. 5 navedenog lista koji članak je potpisan po novinaru Vladimiru Matijaniću, a obzirom da je riječ o netočno objavljenim informacijama u tekstu kojima su povrijeđeni njihova prava i interesi. Slijedom navedenog, a temeljem odredbi Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/04) zahtijeva se da se u prvom sljedećem broju Slobodne Dalmacije d.d. , bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu i na isti ili istovrijedan način na koji je objavljena Informacija na koju se ispravak odnosi objavi sljedeće:

Točno je da predstavnici državnih institucija povremeno dolaze u urede društa Skladgradnja-Grup d.o.o. radi prikupljanja dokumentacije i provođenja određenih radnji, međutim za sada nisu utvrđene nikakve nezakonitosti i nepravilnosti u radu društva.

Nadalje nejasno je odakle novinaru Vladimiru Matijaniću saznanja daje dolazak predstavnika državnih institucija povezan s aktivnostima društva Skladgradnja-Grup d.o.o. na izgradnji čvora Vučevica kad niti moji klijenti niti ja kao njihov punomoćnik nemamo takvih saznanja.

Društvo Skladgradnja-Grup d.o.o. nema niti jedan direktan ugovor s HAC-om, pa samim time nikad nije ni bila glavni izvođač radova već podizvođač, osim ugovora za bojanje tunela Sveti Rok i Mala Kapela koji ugovor je potpisan nakon provedenog međunarodnog natječaja na kojem nitko drugi nije ni konkurirao odnosno nije se javio na natječaj o čemu je hrvatska javnost već informirana. Iz navedenog razvidno je da nije postojao nikakav partnerski odnos između društva Skladgradnja- Grup d.o.o. i HAC-a.

Kao glavni izvođač radova na međunarodnom javnom natječaju za izgradnju čvora Vučevica odabrano je društvo Viadukt d.d. Podizvođači na izgradnji čvora Vučevica bili su mnogi, više trgovačkih društva, a među njima I Skladgradnja-Grup d.o.o. Ugovorna cijena radova na čvoru Vučevica koje je kao podizvođač Izvodilo društvo Skladgranja-Grup d.o.o. iznosila je 11.398.444,77 kuna koji ugovor Vam se dostavlja u prilogu ovom demanta, što je višestruko manje od cijene koju je objavio novinar Vladimir Matijanić.

U trenutku sklapanja ugovora s društvom Viadukt kao glavnim izvođačem radova na izgradnji čvora Vučevica podizvođač društvo Skladgradnja-Grup d.o.o. imalo je 628 zaposlenih radnika kvalificiranih za izvođenje radova na autocesti.

Skladgradnja-Grup d.o.o. dostavila je sva potrebna jamstva i ispunjavala sva uvjete koje je glavni izvođač radova zahtijevao te je svoje ugovorne obveze izvršila uredno I bez zakašnjenja.

Ovakve netočne i neistinito objavljene informacije smatram grubim napadom na čast i ugled gospodina Slavena Žužula i gospodina Joze Žužula. Upravo radi takvih neistinitih informacija i medijiskog linča koji se sustavno provodi nad mojim strankama, a radi čega je mojim strankama nanesena golema šteta, bit ću primoran pokrenuti odgovarajuće sudske postupke radi naknade štete te kaznenih djela klevete i uvrede.

U Splitu, 09. studenog 2010. godine

Slaven Žužul

Jozo Žužul

ODVJETNIČKO DRUŠTVO PRIMORAC I PARTNERI j.t.d.

Trg Hrvatske bratske zajednice 2b, Split

Tel, fax +385 21 480 646, + 385 21480 647

Pisarnica Zagreb, Kennedyev trg 6

Tel, fax: +385 1 233 2937

www.primorac-partners.com

e-mail: info@primorac-partners.com