Slaven Žužul i Jozo Žužul: Nikad nismo upoznali Dragu Mačeka

Skladgradnja Slaven Žužul Jozo Žužul

Na pažnju: Glavni urednik gdin. Mladen Pleše, Jutarnji list , Koranska 2, 10000 Zagreb

Poštovani,

obraćam Vam se kao punomoćnik mojih stranaka gospodina Slavena Žužula i gospodina Joze Žužula iz Splita glede naslovnice Jutarnjeg lista od 27. listopada 2010. godine pod naslovom „Drago Maček: 20 puta nosio sam mito braći Žužul” te teksta na drugoj stranici navedenog lista pod naslovom „Braći Žužul bar 20 puta sam dao za HDZ novac”, koji članak je potpisan po novinaru Igoru Alborghettiu, s obzirom da je riječ o netočnim informacijama kojima su povrijeđena njihova prava i interesi. Slijedom toga, a temeljem Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/04), zahtjeva se da se u prvom sljedećem broju Jutarnjeg lista, bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi, objavi sljedeće:

Netočne su informacije da je gospodin Drago Maček ikada nosio mito braći Žužul odnosno da je braći Žužul ikada davao novac, da su ikada s gospodinom Mačekom vodili razgovor oko Brodosplita, zaključenju ugovora i si. te da su ikada odlazili u poslovnicu neke banke radi pohranjivanja novca, s obzirom da gospodin Slaven Žužul i gospodin Jozo Žužul štoviše niti ne poznaju gospodina Mačeka.

U tom smislu, moje stranke su na taj način grubo oklevetane i uvrijeđene te je povrijeđeno njihovo dostojanstvo, čast i ugled, kao i njihovih obitelji, pogotovu stoga što autor navedenog članka prije njegovog objavljivanja, nije postupio sukladno Kodeksu časti hrvatskih novinara te prethodno provjerio objavljenu informaciju razgovarajući s gospodinom Slavenom Žužulom i gospodinom Jozom Žužulom. Objavljivanjem ovog članka u kontekstu podizanja optužnice u predmetu Brodosplit u kojemu moje stranke nikada nisu bili predmet istrage, a niti se čak u tom predmetu pojavljuju kao svjedoci, dakle, s tim predmetom nemaju nikakve veze, smatram grubim napadom na čast i ugled gospodina Slavena Žužula i gospodina Joze Žužula. Upravo radi takvih neistinitih informacija, mojim strankama je nanesena velika šteta te će stoga pokrenuti odgovarajuće sudske postupke radi naknade štete te kaznenih djela klevete i uvrede.

U Splitu, 27. listopada 2010. godine

 

Slaven Žužul

Jozo Žužul

 

ODVJETNIČKO DRUŠTVO PRIMORAC I PARTNERI j.t.d. 

Trg Hrvatske bratske zajednice 2b, Split

Tel, fax +385 21 480 646, + 385 21480 647

Pisarnica Zagreb, Kennedyev trg 6

Tel, fax: +385 1 233 2937

www.primorac-partners.com

e-mail: info@primorac-partners.com