Skladgradnja: Imamo račune o svakom kubiku šljunka

slaven žužul

Na pažnju: Glavni urednik gdin. Mladen Pleše, Jutarnji list, Koranska 2, 10000 Zagreb

Poštovani,

obraćam Vam se kao punomoćnik mojih stranaka gospodina Slavena Žužula i gospodina Joze Žužula iz Splita, te tvrtke Skladgradnja-grup d.o.o. iz Imotskog, glede članka objavljenog u Vašem dnevnom listu, Jutarnji list, dana 16. veljače 2011. g. na stranicama 4-5, u članku pod naslovom „Gdje je nestalo pola brda, Braća Žužul na kamenu zaradila 50 milijuna kn?” potpisanom po novinaru Krešimiru Žabecu, a s obzirom da je riječ o netočno objavljenim informacijama u tekstu kojima su povrijeđeni njihova prava i interesi. Slijedom navedenog, a temeljem odredbi Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/04) zahtijeva se, da odmah po primitku ovog ispravka, u izdanju Vašeg dnevnog lista, bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu i na isti ili istovrijedan način na koji je objavljena informacija na koju se ispravak odnosi, objavi sljedeće:

Ovo je samo jedan u nizu tekstova u kojima se iznose neistine o gospodinu Slavenu Žužulu, gospodinu Jozi Žužulu, kao i društvu Skladgradnja-grup d.o.o. Naime, člankom u kojem se insinuira da je sa dionice autoceste kod ploča odneseno 470.000 metara kubičnih kamena vrijednog 50 milijuna kuna iznesene su grube neistine, budući je sav iskopani materijal završio u Luci Ploče, a o čemu svijedoče građevinski dnevnici, geodetski snimci, kao i postojeći video zapisi i fotodokumentacija, kao i potvrde za svaki kamion koji je s materijalom ušao u Luku Ploče te 40 tisuća otpremnica. Na predmetnoj dionici, tvrtka Skladgradnja.grup d.o.o., bila je podizvođač tvtke Konstruktor. Navedeni dokazi i činjenice nedvojbeno ukazuju kako ništa od iskopanog materijala nije skriveno niti ukradeno.

Nadalje, gospodin Slaven Žužul već je pojasnio, kako su predmetne radove vodili, inžinjeri Mate Tolić i Ante Rozga koji su također, javno posvjedočili kako se odvozio materijal s autoceste za gradnju terminala u Luci Ploče, kazavši i kako je preko 20 drugih tvrtki odvozilo materijal te kako je dosovce sve bilo evidentirano, budući se radi se o carinskoj zoni te je svaki kamion je snimljen i video nadzorom, kao što je evidentiran i svaki vozač, stoga je jasno kako ništa nije skriveno.

Ovakve netočne i neistinito objavljene informacije smatramo grubim napadom na čast i ugled gospodina Slavena Žužula te tvrke Skladgradnja-grup d.o.o., posebno stoga što autori navedenog članka prije njegovog objavljivanja nisu postupili sukladno Kodeksu časti hrvatskih novinara te prethodno provjerili objavljenu informaciju. Upravo radi takvih neistinitih informacija i medijskog linča koji se sustavno provodi nad mojim strankama, a radi čega im je nanesena golema šteta, bit ćemo prisiljeni pokrenuti odgovarajuće sudske postupke radi naknade štete te kaznenih djela klevete i uvrede.

U Splitu, 17. veljače 2011. godine

 

Slaven Žužul

Jozo Žužul

 

ODVJETNIČKO DRUŠTVO PRIMORAC I PARTNERI j.t.d. 

Trg Hrvatske bratske zajednice 2b, Split

Tel, fax +385 21 480 646, + 385 21480 647

Pisarnica Zagreb, Kennedyev trg 6

Tel, fax: +385 1 233 2937

www.primorac-partners.com

e-mail: info@primorac-partners.com