Završetak mosta na Dravi na kojem radi i Skladgradnja najavljen za 2013.

Ministar pomorstva prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić obišao je danas gradilišta mosta Drava kod Petrijevaca i Južne osječke obilaznice na državnoj cesti D2, kod prijelaza Josipovac.

Te vrijedne prometne i građevinske investicije za Osijek, Osječko-baranjsku županiju ali i za Hrvatsku uz ministra prometa obišli su i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak, gradonačelnik Osijeka Krešimir Bubalo, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Dražen Guštin i član Uprave Hrvatskih cesta Jurica Krleža, kao investitori.

Most preko Drave na trasi autoceste na koridoru Vc investicija je Hrvatskih autocesta. Ukupna dužina mosta je 2507 metara, a dužina bez krila upornjaka 2485 metara. Središnji dio mosta (glavna rasponska konstrukcija) preko rijeke Drave je ovješeni spregnuto čelični sklop, a pristupni vijadukti u inundacijama su betonske polumontažne konstrukcije. Most je projektirao Institut IGH d.d., a izvođači radova su Viadukt d.d., Osijek-Koteks d.d., Skladgradnja-grup d.o.o., Hidroelektra-niskogradnja d.d. i Konstruktor inženjering d.d.

Cijena gradnje:

– Most preko rijeke Drave                                840.004.898,56 kn

– Regulacija rijeke Drave u dužini 3,0 km         40.833.709,80 kn

– Regulacija rijeke Vučice                                    4.331.158,85 kn

– Most preko rijeke Vučice                                  2.106.931,53 kn

– Usklađenje količina radova (7%)                     62.109.368,91 kn

Ukupno ugovoreno                    949.386.067,65 kuna (bez PDV-a)

Rok dovršenja je 27. prosinca 2013.godine

Autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dio je međunarodnog Paneuropskog cestovnog koridora Vc i jedan od najvažnijih ogranaka TEM/TER projekta. Dio je europske mreže prometnica s oznakom E-73, koja sjever Europe povezuje s Jadranom.

Ukupna dužina autoceste je 88,6 km te je podijeljena na sljedeće dionice:

• Granica Republike Mađarske – Beli Manastir, dužine 5,0 km

• Beli Manastir – Osijek, dužine 24,6 km

• Osijek – Đakovo, dužine 32,5 km

• Đakovo – Sredanci, dužine 23,0 km

• Sredanci – granica Bosne i Hercegovine, dužine 3,5 km.

Dionica Đakovo – Sredanci puštena je u promet 2007. godine dok je dionica Osijek – Đakovo puštena u promet u travnju 2009. godine.

Dionica: granica Republike Mađarske – Beli Manastir duga je 5,0 km, izrađeni su idejni projekti i ishođena lokacijska dozvola. Nužni uvjet za završetak glavnih projekata je izrada projektno – tehničkog elaborata usklađenja trasa autocesta u Republici Hrvatskoj i Republici Mađarskoj. Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 271.000.000,00 kuna (bez PDV-a), a rok dovršenja je 17. lipnja 2013. godine.

Izvor: sib.hr, 30.07.2012.